top of page

Adatkezelési tájékoztató

Tanterra PSZICHOTERÁPIÁS Szakrendelő és a tanterrapsy.com honlap  

 

 

Ön a a TANTERRA Egészségügyi Kft. (a továbbiakban: vagy „Adatkezelő”) által üzemeltett Tanterra Pszichoterápiás Szakrendő és a kapcsolódó honlap (tanterrapsy.com)  adatkezelési tájékoztatóját olvassa. Cégünk elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért működésünk során szigorú adatvédelmi és informatikai biztonsági követelményeket érvényesítünk. Ezt a tájékoztatót az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (Közismertebb elnevezéssel: „GDPR") 13. cikkében foglalt követelményeknek megfelelően készítettük el. Köszönjük, hogy megtisztel bennünket a figyelmével!

 

 1. KI AZ ADATKEZELŐ?

Az Adatkezelő természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) lehet. Az adatkezelő tulajdonképpen a törvényben, vagy az Európai Unió kötelező érvényú jogszabályában (pl. Rendelet) meghatározott keretek között önállóan, vagy másokkal együtt az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja. Jelen esetben a TANTERRA Egészségügyi Kft.  az Ön Adatkezelője.

 

 

Adatkezelő neve:

TANTERRA Egészségügyi Kft.

Adatkezelő székhelye:

1122 Budapest, Maros utca 36.

Adatkezelő e-mail címe:

tanterra.eu.kft@gmail.com

Adatkezelő honlapja:

https://tanterrapsy.com

Adatvédelmi tisztviselő:      Tölgyes Laura Veronika

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlapon keresztül benyújtott megkeresését a Pszichoterápiás Szakrendelőben önálló szolgáltatást nyújtó terapeuta számára továbbítjuk. Az adattovábbítást követően az ön adatkezelője a terápiát nyújtó terapeuta lesz. 

 

FONTOS! Kérjük, hogy a honlapon keresztül előzetesen ne küldjön meg egészségügyi dokumentációt, mert azt azonnal töröljük! Köszönjük együttműködését!

 

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében az Adatkezelés céljait, jogalapját, a kezelt adatok körét és az adatkezelési időtartamát táblázatos formában foglaltuk össze az alábbiakban:

 

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelési jogalapja

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési időtartama

Honlapon, és telefonon történő időpontkérés konzultáció igénybevétele céljából

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön személyes hozzájárulása.

 

 • az Ön neve (kötelezően kitöltendő);

 • az Ön e-mail címe (kötelezően kitöltendő)

 • a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

 

megadott személyes adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

 

A szolgáltatást (terápiát) igénybe vevő és az Adatkezelő között szerződéshez elengedhetetlenül szükséges adatok kezelése.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés megkötését megelőző és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, figyelemmel a a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontjára

 

 • az Ön vezeték- és utónevei;

 • az Ön születési dátuma;

 • az Ön e-mail címe;

 • az Ön TAJ száma;

 • az Ön számlázási címe;

 • az Ön által megjelölt számlázási cím (vezeték- és utónév, ország, irányítószám, település, cím, épület, emelet, ajtó).

 

A szerződés megszűnését követő 5 év (Ptk. elévülési szabályai alapján)

Terápia személyesen, vagy video konzultáción keresztül- terápiás konzultáció nyújtása, az Ön egészségére vonatkozó panaszok, tünetek dokumentálása, diagnózis és terápiás javaslat felállítása, tanácsadás, konzultáció.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön személyes hozzájárulása, figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontjára

 • az Ön vezeték- és utónevei;

 • az Ön telefonszáma;

 • az Ön e-mail címe;

 • az Ön születési helye és ideje;

 • az Ön által megjelölt lakcím (ország, irányítószám, település, cím, épület, emelet, ajtó);

 • az Ön által megjelölt különleges személyes adatok (egészségügyi adatok);

 • az Adatkezelő által adott válaszban elhangzó különleges személyes adatok (egészségügyi adatok).

 

az egészségügyi összefoglaló az Eüak. tv. 30. §-a alapján legalább 30 évig kötelezően megőrzendő. Minden egyéb információt Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses jogviszony alapján Adatkezelőt terhelő összes jogi kötelezettség megszűnésétől számított nyolc (8) évig kerül megőrzésre.

a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzésikötelezettség teljesítése.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 • az Ön vezeték- és utónevei;

 • az Ön számlázási címe;

 • az Ön telefonszáma;

 • az Ön e-mail címe;

 • az Áfa tv. 169. §-a által megkövetelt egyéb adatok.

 

a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

Panaszkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 • az Ön vezeték- és utónevei;

 • az Ön állandó lakcíme (szállítási címe, ha eltér az állandó lakcímtől);

 • az Ön telefonszáma;

 • az Ön e-mail címe;

 • információ a szolgáltatás idénybevételéről ( időpontja, fizetés módja, tranzakció dátuma, időpontja és összege, rendelésazonosító);

 • panasz tartalma.

 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni.

 

 

 

 

3.  AZ ADATFELDOLGOZÓKRÓL RÖVIDEN

 

Az „Adatfeldolgozó” az, akit vagy amely szervezetet az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése érdekében igénybe vesz. Az alábbiakban táblázatos formában foglaltuk össze az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókat. 

 

Miben segít nekünk? 

Cégnév

Elérhetőség

Adatkezelési tájékoztató

Webtárhely szolgáltatás

Wix.com

Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel, E-mail: privacy@wix.com

https://www.wix.com/about/privacy

 

Google Workspace -dokumentumok tárolása

Google Inc. 

 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; data-protection-office@google.com.

https://support.google.com/google-ads/answer/7687725?hl=hu

 

számlázás

 1. Kulcs-Soft NyRt

 2. Profundo Bt.

 1. Székhely és levelezési cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13. 
  Telefonszám: +36 1 336 5300; cégjegyzékszám: 01 10 045531; adószám: 13812203241; e-mail cím: adatvedelem@kulcs-soft.hu

 2. Székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 83.; cégjegyzékszám: 01-06-419918; adószám: 28643083-1-42; e-mail cím: office@konyveltessvelunk.hu

 

 1. https://www.kulcs-soft.hu/adatvedelem

 2. -

Pszichológiai tesztek

•                GIUNTI PSYCHOMETRICS HUNGARY KFT.


Székhely: 1192 Bp., Baross u. 24. fszt. 1.
Telephely: 1136 Bp., Hegedűs Gy. u. 13. mfszt.
Budapest, Magyarország.

TELEFONSZÁM
20/290-34-41

EMAIL:
ugyfelszolgalat@giuntipsy.com

 

 

4. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA ÉS PROFILOZÁS

 

 Az Adatkezelő az EU-n és EGT-n kívüli ún.  harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat. A szolgáltatás nyújtása során, vagy azzal összefüggésben algoritmus-alapú Mesterséges Intelligenciát (MI), illetve  emberi beavatkozás nélkül működő értékelő vagy profilalkotó programokat nem vesz igénybe.  

 

 

5. PANASZTÉTEL ÉS BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

 

A NAIH-nál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A hatóság elérhetősége a következő: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.


Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Faxszám: +36 (1) 391-1410


Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je: http://www.naih.hu 

 

Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. Az ön számára illetékes bíróságról ITT találhat közérdekű tájékoztatást.

 

6. ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK ÉS VISSZAVONÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

 

Az e tájékoztató 2. pontjában foglalt adatkezelési célok egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából valósulnak meg. A táblázatban megjelölt adatok kezelése vagy hozzájárulás, vagy szerződés teljesítése, vagy jogszabályon előírása alapján valósul meg. Felívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatásaink nyújtásának előfeltétele, hogy személyes adatait megadja, mivel ennek elmaradása esetén nem tudunk szolgáltatást nyújtani önnek.  Fontos tudnia, hogy amennyiben az adatkezelés az ön hozzájárulásán alapul, azt bármikor visszavonhatja, viszont ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés(ek) jogszerűségét (ld. GDPR 13. cikk (2) c. pontja).

 

7. AZ ÖN JOGAI (ÚN. ÉRINTETTI JOGOKRÓL)

 

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót olvashat az Önt megillető érintetti jogainak gyakorlásáról. Amennyiben részletes tájékoztatást szeretne kapni ezekről, kérjük forduljon hozzánk bizalommal. Az információs önrendelkezési jogának gyakorlása során kérelmezheti az 1. pontban megjelölt címen, hogy az Adatkezelőtől az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést biztosítsa. A személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását is kérheti, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint évente egy alkalommal díjmentesen gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Felhívjuk figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogok mellett a 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről további jogokat határoz meg pl.  a tájékoztatáshoz, a beleegyezéshez vagy a hozzájárulás megszerzéséhez való jogokat. Ezzel kapcsolatban tájékozódjon a területileg illetékes betegjogi képviselőjénél ld. https://www.ijsz.hu/kepviselok1.html . 

 

 

8. ZÁRSZÓ

 

E tájékoztató az 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelet (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) követelményeinek megfelelően készült.

 

Hatályos: 2023. július 6-tól.

Érvényesség: visszavonásig, vagy módosításig.

bottom of page